PRIVACY-BELEID
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
GLAMOURBYLAURIE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GLAMOURBYLAURIE, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het plaatsen van een aankoop op de website aan GLAMOURBYLAURIE verstrekt.  GLAMOURBYLAURIE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en familienaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw emailadres
Uw IP-adres

WAAROM GLAMOURBYLAURIE GEGEVENS NODIG HEEFT
GLAMOURBYLAURIE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan GLAMOURBYLAURIE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG BEWAART GLAMOURBYLAURIE DE GEGEVENS
GLAMOURBYLAURIE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
GLAMOURBYLAURIE verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van GLAMOURBYLAURIE (www.glamourbylaurie.be) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.  GLAMOURBYLAURIE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.  Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
GLAMOURBYLAURIE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van GLAMOURBYLAURIE bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.   U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan  GLAMOURBYLAURIE te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  GLAMOURBYLAURIE heeft hierop geen invloed.
GLAMOURBYLAURIE heeft Google geen toestemming gegeven om via GLAMOURBYLAURIE verkregen Analytics -informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.  U kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar info@glamourbylaurie.be.  GLAMOURBYLAURIE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
GLAMOURBYLAURIE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  De website van GLAMOURBYLAURIE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GLAMOURBYLAURIE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met GLAMOURBYLAURIE via info@glamourbylaurie.be.  www.glamourbylaurie.be is een website van GLAMOURBYLAURIE.  GLAMOURBYLAURIE is als volgt te bereiken:

GLAMOURBYLAURIE
Breydelhofstraat 113
8900 Brielen
BE0800.575.939
info@glamourbylaurie.be